Twoja prywatność jest dla nas ważna!

W celu ciągłego ulepszania naszych usług na stronie www.familium.pl stosujemy pliki cookies. Używamy plików cookies, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo naszej witryny, monitorować jej działanie oraz dostarczać ci zakupione produkty i ukierunkowane reklamy. 

Klikając „Zgadzam się” zezwalasz nam na używanie dobrowolnych plików cookies. Możesz zarządzać swoimi preferencjami, klikając przycisk „Edytuj ustawienia”. 

W każdej chwili możesz zmienić swoją zgodę w ustawieniach

Jeśli się nie zgadzasz, kliknij TUTAJ.

Zgadzam się Edytuj ustawienia
Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Bez tych plików cookies nie byłoby możliwe korzystanie z naszej strony internetowej, dlatego też nie jest możliwe odrzucenie tych plików cookies.
Analityczne pliki cookies są wykorzystywane do generowania statystyk, raportów i optymalizacji strony internetowej. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę i sprawiać, że będzie ona dla ciebie jeszcze przyjemniejsza.
Te pliki cookies są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe w celu dostosowania wyświetlanych reklam tak, aby były bardziej interesujące dla użytkownika.
Informują, że użytkownik wyraża zgodę na personalizację reklam w swoim profilu.
Przyjmij wybrane pliki cookies

Informacje i warunki ochrony danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy przez marketera internetowego lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy przez marketera internetowego

I. Ustanowienia podstawowe

 1.      Administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwane dalej: "RODO") to Familium s.r.o. REGON 01909517 z siedzibą Czechy, Boleslavska 2211, 252 28 Cernosice (zwany dalej: „administratorem”).
 2.      Dane kontaktowe administratora są następujące

Adres: Familium s.r.o., Boleslavska 2211, 252 28 Cernosice, Czechy

Email: sklep@moidziadkowie.pl

           info@familium.pl

 1.      Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej szczególnych właściwości fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, gospodarczych, tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 2.      Administrator nie wyznaczył powiernika ochrony danych osobowych.II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1.      Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie Twojego zamówienia.
 2.      Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- realizacja umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b. RODO;

- uzasadniony interes administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku, gdy nie doszło do zamówienia towarów lub usług.

 • Wewnątrz każdej takiej informacji znajduje się odnośnik do rezygnacji z odbierania takich informacji.Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych na swoim koncie osobistym – Moje informacje osobiste.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- realizacja zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; przy zamawianiu dane osobowe są wymagane do pomyślnego przetwarzania zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia i wykonania umowy;

- wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

3. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Czas retencji danych

 1.      Administrator przechowuje dane osobowe
 2.      Pod koniec okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.
 • przez okres niezbędny do korzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • do czasu, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zostanie odwołana, najdłużej na 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielenia zgody.V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1.      Odbiorcami danych osobowych są osoby
 2.      Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.
 3.      Świadczone usługi, świadczenia usług marketingowych i wsparcia to:
 • przyczyniający się do dostawy towarów / usług / dokonywania płatności na podstawie umowy,
 • świadczący usługi prowadzenia sklepu internetowego i innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczący usługi marketingowe.
 • Google Analytics - rejestruje pliki cookie i wykorzystanie sieci
 • Google Adwords - rejestruje pliki cookie i wykorzystanie sieci
 • Google Shopping - wniosek o recenzję, rejestruje e-mail, jeśli wyrażasz zgodę w procesie zamówienia
 • Ceneo.pl- rejestruje konwersję zakupu i e-mail dla usługi "opineo.pl"

 

VI. Twoje prawa

 1.      Zgodnie z warunkami RODO masz
 2.      Ponadto masz prawo złożyć skargę do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 • prawo dostępu do swych danych osobowych na mocy art. 15 RODO,
 • prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 R RODO.
 • prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO i
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych Warunków. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na swoim koncie klienta.VII. Warunki zabezpieczania danych osobowych

 1.      Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2.      Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia dysków twardych i repozytoriów danych osobistych, w szczególności bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
 3.      Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione przez niego osoby.VIII. Ustanowienia końcowe

 1.      Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i w całości je akceptujesz.
 2.      Zgadzasz się z tymi warunkami, udzielając swojej zgody za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś/łaś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3.      Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Administrator opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej, a jednocześnie prześle nową wersję niniejszych warunków na adres e-mail podany administratorowi.